Hulubaton by Rev. Elias C. Arandela

March 21, 2013

Here are some excerpts from Rev. Elias C. Arandela’s hulubaton (First paragraphs only):

“GUGMA”

Sa mag-asawa subong may pag-isa

Kag may paghiusa sa Dios

Kon kaisa pero in di gid mahamutig

May tion gid nga sila naga baisay

Nagasuay nga daw naga-away.

Pero kun may pagpatugsiling sa pagpukaw

Sa gugma kag maayo nga buhat

Ang gugma nga baton sang tanan.

 

“PAGTOO”

Pagtoo nga gikan sa buhi nga Dios

Gambahanan kag walay katapusan

Ang iya polong naga siling

Ako amo ang pagkabanhaw kag pagkabuhi

Ang nagatuo sa akon,

Bisan pa nga mapatay siya Magakabuhi

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: